Pihakoirien kuolinsyyt ja keskimääräinen elinikä

30.7.2018

Kuva: Markus Ahtinen
Kuva: Markus Ahtinen

Yhdistys toivoo, että omistajat ilmoittaisivat edesmenneiden pihakoiriensa kuolinsyyt Kennelliiton jalostustietojärjestelmään, olipa kuolinsyy vanhuus, sairaus tai tapaturma. Näin tiedot ovat kaikkien pihakoiraharrastajien ja -kasvattajien sekä jalostustoimikunnan käytössä.

Tällä hetkellä jalostustietojärjestelmän mukaan suomalaisten pihakoirien keskimääräinen elinikä on noin kuusi vuotta, vaikka todellisuudessa elinikä lienee huomattavasti korkeampi. Mitä enemmän siis tietoja saamme kerättyä kuolinsyytilastoon, sitä paremmin tiedämme rodun todellisesta eliniänodotteesta sekä kuolinsyistä.
 
Yhdistyksen jalostustoimikunta kerää jatkuvasti tietoa uutta JTO:ta (jalostuksen tavoiteohjelma) varten. Kuolinsyiden lisäksi yhdistys toivoo jäsenten ilmoittavan kaikista sairastapauksista tietoa julkiseen terveyspankkiin (www.pihakoirat.net/terveyspankki) tai suoraan jalostustoimikunnalle, jalostus(at)pihakoirat.net.

Koiran omistaja voi ilmoittaa koiransa kuolinsyyn ja -päivämäärän Kennelliittoon joko Omakoira -palvelun kautta (Kennelliiton jäsenet) tai lähettämällä tiedon postilla tai sähköpostilla. Ilmoitus on vapaamuotoinen, ja siinä tulee näkyä koiran nimi ja rekisterinumero, kuolinsyy ja -päivämäärä sekä omistajan allekirjoitus. Ilmoituksen voi skannata tai vaikka valokuvata ja lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen rekisterointi(at)kennelliitto.fi tai postilla osoitteella Kennelliitto, PL 20, 79101 Leppävirta.