Toimihenkilöiden edut

Yhdistyksen toimihenkilöt* saavat:

Kulukorvaukset toimihenkilöille

Kaikista hallituksen kokouksista ja yhdistyksen edustustehtävistä maksetaan matkakulukorvaus, joka on 0,30€/km + matkustajasta + 0,03 €

Toimihenkilöiden edut:

  • ½ sivun ilmoituksen pihaukseen kerran vuodessa
  • kasvattajalistan ilmaiseksi
  • yhdistys voi tukea rahallisesti toimihenkilöiden osallistumista kursseille harkinnan mukaan. Kurssin tulee olla yhdistyksen toiminnan kannalta oleellinen ja kurssista tulee kirjoittaa artikkeli Pihaukseen.

Etuuden voi käyttää toimintavuoden aikana. Mikäli toimihenkilö luopuu tehtävästään kesken vuoden, etuudet raukeavat välittömästi. Jos samalla henkilöllä on useampia tehtäviä, henkilö on oikeutettu saamaan etuuden vain kerran. 

*Toimihenkilöitä ovat hallitus, toimihenkilöt ja toimikuntien jäsenet sekä alueyhteyshenkilöt