Yleisimmät kuolinsyyt

Suomalainen pihakoirapopulaatio on verraten nuori ja sen verran pieni, ettei pihakoirien kuolinsyistä ole vielä olemassa kattavaa tilastoa. Kuolinsyiden merkitseminen Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmään on myös vapaaehtoista, jolloin kuolinsyyn ilmoittaminen jää koiran omistajan vastuulle, ja tämän vuoksi se jää usein tekemättä.