Yleisimmät kuolinsyyt

Suomalainen pihakoirapopulaatio on verraten niin nuori ja pieni, ettei pihakoirien kuolinsyistä ole olemassa kattavaa tilastoa. Vaikka kuolinsyiden ilmoittaminen Kennelliiton jalostustietojärjestelmään on vapaaehtoista, ilmoituksen tekemistä suositellaan vahvasti. Kuolinsyytilaston avulla voidaan seurata rodun yleisimpiä kuolinsyitä sekä saada tarkkaa tilastoa rodun keskimääräisestä eliniästä. Koiranomistajien ja -kasvattajien aktiivisuus ilmoittaa tiedot kuolemista Kennelliittoon palveleekin näin koko rodun jalostusta. Tilastojen avulla voidaan ilmeneviin ja/tai lisääntyviin ongelmiin puuttua heti alkuvaiheessa ja ottaa ne huomioon jalostuksessa.

Kennelliiton yleisen jalostusstrategian mukaisesti jalostuksessa tulee suosia terveitä, pitkäikäisistä suvuista polveutuvia koiria. Koiran elinikä on osittain perinnöllinen ominaisuus, ja siihen voidaan vaikuttaa jalostuksella.

Koska kuolinsyitä on pihakoirien osalta kirjattu jalostustietojärjestelmään vähän, ei alla oleva taulukko kuolinsyistä ja keskimääräisistä elini’istä ole kattava.

Jalostustoimikunta toivoo, että mahdollisimman moni koiran-omistaja ilmoittaisi koiransa kuolinsyyn Kennelliittoon, jolloin se kirjataan jalostustietojärjestelmään.