Jalostus

Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry:n jalostustoimikunta perustettiin vuonna 2005. Sen tarkoituksena on kerätä ja jakaa tanskalais-ruotsalaiseen pihakoiraan liittyvää tietoa. Jalostustoimikunta toimii hallituksen alaisuudessa, ja hallitus lopullisesti päättää jalostuksen ohjeiden sisällön jalostustoimikunnalta saadun ehdotuksen pohjalta. Jalostustoimikunnassa toimii kuusi varsinaista jäsentä, ja he ovat Suomen Seurakoirayhdistys ry:n ohjeen mukaisesti jalostusneuvojakurssin suorittaneita henkilöitä.

Jalostustoimikunnan toimintaa ohjaa jalostusohjesääntö, joka määrittelee yleiset jalostustavoitteet ja jalostustoimikunnan tehtävät. Jalostustoimikunnan tehtäviin kuuluu tiedon keruun ohella sekä tiedottaminen että jalostukseen liittyvissä asioissa neuvominen. Jalostustoimikunta kerää, tilastoi ja arkistoi rotuun liittyviä terveys-, luonne- ja koetuloksia. Toimikunta järjestää terveys- ja luonnekyselyitä tiedon saamiseksi.

Jalostustoimikunta on yhdessä rotuyhdistyksen hallituksen kanssa laatinut jalostussuositukset, joilla pyritään siihen, että tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran jalostus olisi mahdollisimman terveellä pohjalla. Jalostustoimikunta seuraa rodun tilannetta ja päivittää tarvittaessa jalostuksen ohjeita yhteistyössä rotuyhdistyksen, kasvattajien ja omistajien kanssa. Jalostustoimikunta toivoo hyvän ja avoimen yhteistyön jatkuvan kasvattajien ja omistajien kanssa. Jalostusneuvonta perustuu pääosin suosituksiin, ja kasvattaja kantaa vastuun kasvatustyöstään itse. 

Jalostustoimikunta antaa mahdollisuuksien mukaan tietoa rotujärjestön ulkomuoto- ja koetuomareiden neuvottelutilaisuuksiin. Jalostustoimikunta pyrkii järjestämään jalostustarkastuksia ja koulutustilaisuuksia tarpeen mukaan. Jalostustoimikunta kannustaa koiranomistajia osallistumaan luonnetesteihin, näyttelyihin ja muuhun koiraharrastustoimintaan yhteistoimin rotuyhdistyksen kanssa. Jalostustoimikunta hoitaa rotuyhdistyksen ylläpitämää jalostusuroslistaa. 

Jalostustoimikunta seuraa aktiivisesti tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran jalostusta muissa maissa ja vaihtaa tietoa muiden pohjoismaisten rotuyhdistysten kanssa.

Keskusteluryhmä kasvattajille ja kasvattamista suunnitteleville

Jalostustoimikunta on perustanut Facebookiin keskusteluryhmän, jonka tarkoituksena on tarjota foorumi, jossa voi keskustella tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran jalostuksesta ja kasvattamisesta yhdessä jalostustoimikunnan sekä muiden rotuyhdistyksen jäsenten kanssa.

Ryhmä on tarkoitettu kasvattajille tai kasvattamista suunnitteleville keskusteluun sekä tiedon ja kokemusten jakamiseen liittyivätpä ne sitten koiran jalostukseen, koiran kouluttamiseen tai kasvattien omistajien opastamiseen asiassa kuin asiassa. Ryhmässä keskustellaan asioista rakentavassa ja positiivisessa hengessä. Ryhmä on avoin ainoastaan yhdistyksen jäsenille.

Ryhmän löydät Facebookista hakusanalla ”STRP ry - tanskalais-ruotsalaiset pihakoiran kasvattajat” tai tästä linkistä.

kuva: Jorma Timonen