Töpöhäntäisyys

Tanskalais-ruotsalaisella pihakoiralla esiintyy luonnontöpöhäntää, jonka aiheuttaa T-Box-mutaatio. Töpön tai lyhyen hännän aiheuttava T-Box -mutaatio on periytymismuodoltaan autosomaali dominantti. Koiralla on lyhyt tai töpöhäntä, jos se saa mutaation jommalta kummalta vanhemmaltaan. Kaikki elävät luonnontöpöhäntäiset koirat ovat heterotsygootteja ja niillä on vain yksi kopio T-Box-mutaatiosta. Homotsygoottina T-Box-mutaatio on letaali. Tällaiset sekä isältään että emältään mutaation saaneet, samanperintäiset yksilöt eivät ole elinkelpoisia ja kuolevat yleensä jo varhaisella sikiökaudella. 

kuva: Mia Satamo

Huomioitavaa jalostuksessa

Suomen Kennelliiton hallitus on päättänyt kieltää kahden T-box muutation suhteen heterotsygootin yksilön risteyttämisen alkaen 1.1.2009. Kyseessä on autosomaalisesti dominoiva mutaatio. Kielto perustuu eläinsuojelulakiin, jonka 8. pykälä kieltää käyttämästä tietoisesti jalostusmenetelmiä jotka vaarantaa syntyvän yksilön hyvinvoinnin ja terveyden. Risteytyskielto koskee vain rotuja joilta ko. mutaatio on löydetty. Luonnontöpöillä tulee sallia häntämutkat.

Niillä roduilla, joissa töpöhäntä johtuu T-Box-mutaatiosta, on vaihtelua töpöhännän pituudessa. Mutaation seurauksena hännän pituus vaihtelee aivan töpöstä jopa noin 2/3:aan normaalin hännän pituudesta. Myös nk. lyhythäntäinen koira on siis genotyypiltään töpö. T-Box-mutaatiolle on olemassa geenitesti, jonka avulla koiran genotyyppi voidaan tarvittaessa selvittää. Suomen Kennelliitto hyväksyy yhteistyölaboratorioidensa; Laboklin, Movet ja Genoscoper, testien tulokset.

Tanskalais-ruotsalainen pihakoira kuuluu rotuihin, joilla seuraavat yhdistelmät ovat kiellettyjä:

  • töpö - töpö
  • töpö - lyhyt (geneettisesti töpö)
  • lyhyt (geneettisesti töpö) - lyhyt (geneettisesti töpö)

Huomioitavaa pentuerekisteröinnissä

Rodussa, jossa tavataan luonnollisesti töpöhäntäisiä yksilöitä (T-box - mutaatio), pitää pentueilmoituksessa ilmoittaa kunkin pennun hännän pituus. Töpöhäntäisenä syntyneestä pennusta liitetään näissä roduissa pentueilmoitukseen eläinlääkärintodistus. Eläinlääkärin tutkimus on suoritettava kymmenen vuorokauden kuluessa pennun syntymästä. 

Tieto T-box-mutaatiosta voidaan merkitä myös rodulle erikseen hyväksytyn DNA-testin perusteella missä iässä hyvänsä. Luonnontöpöhäntäistä (T-box-mutaatio) tuontikoiraa rekisteröitäessä vaaditaan töpöhäntäisyyden vahvistavan geenitestin tulos (ks. myös tuontikoiria koskevat rekisteröintimääräykset).

kuva: Mari Toivonen