Pentueseuranta

Pentueseurannan tarkoituksena on kerätä tietoa tanskalais-ruotsalaisen pihakoira lisääntymisterveydestä sekä syntyneistä pentueista. 

Pentueseurantalomakkeen voi täyttää ja lähettää myös sellainen kasvattaja, joka ei ole yhdistyksen kasvattajalistalla tai ei ole yhdistyksen jäsen.  Kaikki tieto syntyneistä pentueista on tärkeää rodun jalostuksen kannalta.

Pentueseurannan kautta saatuja tietoja hyödynnetään rodun jalostuksen ohjauksessa ja tavoiteohjelman laadinnassa. Lomakkeella kerätyistä tiedoista laaditaan vuosittain kooste, joka julkaistaan yhdistyksen jäsenlehdessä.

Pentueseurantalomakkeen lähettäminen jokaisesta vuoden aikana syntyneestä pentueesta on edellytyksenä sille, että kasvattaja voi olla yhdistyksen kasvattajalistalla. Pentueseurantalomakkeet tulee lähettää viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Sähköpostiosoite kysytään lomakkeella mahdollista jalostustoimikunnan lisätietopyyntöä varten. 

Pentueen vanhemmat

Astutus ja synnytys

Astutus *
Synnystys *

Pennut

Kuinka narttu hoiti pentuja? *

Pennuista (ilmoita alla lukumäärä ja syy)

Pennut luovutettiin *
Pennuilla todettiin luovutusikään mennessä *