Jäsenasiat

Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry:n jäsenenä saat Pihaus-lehden, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Jäsenenä voit osallistua myös yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin jäsenhintaan.

Vuoden 2024 jäsenmaksut ovat 30€ varsinaisilta jäseniltä ja 10€ perheenjäseniltä. Pentuejäsenen jäsenmaksu on 15€. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 50€. Jäsenmaksu maksetaan jäseneksi liittyessä jäsensihteerin toimittamalla laskulla.

Perhejäsenenä voi olla henkilö, jonka ruokakuntaan kuuluu varsinainen jäsen. Perhejäsenellä on muuten samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä, mutta perhejäsen ei saa omaa jäsenlehteä.

Pentuejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka kasvattaja ilmoittaa pentunsa ostajana yhdistyksen jäsenyyteen. Pentuejäseneksi ilmoittavalta henkilöltä tulee kasvattajan toimittaa kirjallinen suostumus jäsensihteerille. Tällä kirjallisella suostumuksella pentuejäsen hyväksyy liittymisensä yhdistyksen jäseneksi ja siirtyy seuraavana vuonna varsinaiseksi jäseneksi, maksaen itse jäsenmaksunsa. Pentuejäsenellä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa ensimmäisen vuoden aikana.

Jäsenmaksulaskut lähetetään vuosittain tammikuussa sähköpostitse jo olemassa oleville jäsenille. Niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite ei ole yhdistyksen tiedossa tai jotka ovat ilmoittaneet haluavansa laskun paperilla, lähetetään jäsenmaksulasku kirjeitse.

Yhteystiedot

Jäsensihteeri

Merja Erkkilä

Varajäsensihteeri

Jamina Satamo

jasensihteeri@pihakoirat.net

kuva: yhdistyksen kuva-arkisto

Otathan yhteyttä jäsensihteerin, jos

  • haluat liittyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, perhejäseneksi, pentuejäseneksi tai kannatusjäseneksi
  • yhteystietosi tai nimesi muuttuvat
  • sinulla on kysyttävää jäsenmaksusta
  • haluat erota yhdistyksestä

Muista, että jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei ole sama kuin yhdistyksestä eroaminen!