Kasvattajalle

Sivu työn alla.

Kokoamme tälle sivulle parhaillaan ohjeita ja neuvoja kasvattajille sekä kasvattamisesta kiinnostuneille. 

Minustako kasvattaja?

Koirankasvattajan rooliin liittyy erilaisia vastuita, velvollisuuksia, sääntöjä sekä ohjeita, joihin on hyvä tutustua ennen kuin pentuetta ryhtyy suunnittelemaan. Suomen Kennelliiton yleisessä jalostusstrategiassa käydään läpi koirien jalostukseen liittyviä perusperiaatteita. 

Jalostus on eläinkannan laadun parantamista valinnan keinoin. Jalostukseen käytettävien koirien tulisi olla rodun keskitasoa parempia halutuissa ominaisuuksissa. Jalostukseen käytettävän koiran tulisi olla ulkomuodoltaan ja luonteeltaan rodunomainen, eikä sillä saa olla arkielämää haittaavia vaivoja tai ominaisuuksia. 

Ennen kasvattamisen aloittamista on tärkeä syventyä rotuun ja tutustua muun muassa seuraaviin jalostuksen ja koirankasvatuksen kannalta olennaisiin ohjeistuksiin ja sääntöihin:

  1. jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)
  2. jalostussuositukset
  3. rotukohtaisiin erityisehdot (PEVISA)
  4. Kennelliiton ohjeet pentujen rekisteröinnistä

Kennelliiton kasvattajan peruskurssille osallistuminen on suositeltavaa ennen kasvatustyön aloittamista. Vaikka ajatuksena olisi teettää omalla koiralla vain yksi pentue, saa kurssilta hyvät pohjatiedot pentueen suunnitteluun ja pentueen hoitoon sekä tietoa kasvattamiseen liittyvistä säännöistä ja ohjeista sekä kasvattajan vastuista ja velvollisuuksista.

Kasvattajan perus- ja jatkokursseja järjestävät Kennelpiirit ympäri Suomea. Ajankohtaisista kursseista löydät lisätietoja Kennelliiton tapahtumakalenterista.

Geenitestit

Tanskalais-ruotsalaiselle pihakoiralle on saatavilla geenitestit primaariseen linssiluksaation (PLL) sekä luonnontöpöhäntäisyyteen (T-Box). 


Primaarinen linssiluksaatio (PLL)

Jalostukseen käytettäville koirille suositellaan geenitestiä primaarisen linssiluksaation (PLL) osalta. PLL-geenitestejä tarjoavia suositeltavia palveluntarjoajia ovat Laboklin, Movet ja MyDogDNA (WisdomPanel).

Luonnontöpöhäntäisyys (T-Box)

Tanskalais-ruotsalaisella pihakoiralla esiintyy luonnontöpöhäntää, joka johtuu T-Box-mutaatiosta. Mutaatio aiheuttaa vaihtelua hännän pituudessa avain töpöstä noin 2/3:aan normaalin hännän pituudesta. Myös niin kutsuttu lyhythäntäinen koira on genotyypiltään töpö.

Tanskalais-ruotsalaisella pihakoiralla seuraavat yhdistelmät ovat kiellettyjä (SKL hallituksen päätös 2008):

  • töpö - töpö
  • töpö - lyhyt (geneettisesti töpö)
  • lyhyt (geneettisesti töpö) - lyhyt (geneettisesti töpö)

T-Box-mutaatiolle on olemassa geenitesti, jonka avulla koiran genotyyppi voidaan selvittää. Kennelliitto hyväksyy  laboratorioiden Genoscoper Oy:n, Laboklin GmbH & Co. KG:n ja Movet Oy:n antamat testitulokset. Näytteen saa ottaa eläinlääkäri tai Kennelliiton hyväksymä näytteenottaja. Näytettä otettaessa koiran tunnistusmerkintä tarkistetaan. 

Tuontikoirista, ulkomaisista jalostuskoirista ja tuontisperman osalta hyväksytään sellaiset ulkomaiset tulokset, jotka koskevat T-box mutaatiota ja joiden mukana on eläinlääkärin antama todistus näytteenotosta sekä tunnistusmerkinnän tarkastamisesta näytteenoton yhteydessä. Lisätietoja Kennelliiton sivuilla.


Polveutumisen varmistaminen

Yksittäisen koiran tai kokonaisen pentueen polveutuminen voidaan varmistaa polveutumistutkimuksen avulla. Kasvattaja tai omistaja voi teettää tutkimuksen halutessaan varmistaa polveutumisen oikeellisuuden, mutta Kennelliitto voi myös edellyttää sitä silloin, kun narttu on astutettu useammalla uroksella samaan kiimaan tai epäillään, ettei rekisteriin ole ilmoitettu oikeita vanhempia.

Kennelliitto on solminut sopimuksen laboratorioiden Laboklin ja Movet Oy kanssa.

Kennelliitto hyväksyy vain näiden laboratorioiden tekemät polveutumisen varmistukset. Sopimus sisältää periaatteet mm. tulosten toimittamisesta, tutkimuksissa käytettävistä standardeista ja tietojen luovuttamisesta.  Lisätietoja Kennelliiton sivuilla.

Kennelliiton uutiset: terveys ja hyvinvointi

Kennelliiton uutiset: kasvatus ja jalostus