Uroslista

Jalostustoimikunnan ylläpitämälle uroslistalle kerätään uroksia.

Uroslista mahdollistaa urosten omistajien aktiivisempaa osallistumista Suomen pihakoirajalostukseen. Mitä laajemmalti meillä on uroksia helposti löydettävissä, sen suurempi mahdollisuus meillä on laajempaan uroksien jalostuskäyttöön. Uroksien omistajat, käyttäkäähän tämä mahdollisuus hyväksenne! 

Uroslistan tarkoitus on auttaa kasvattajia löytämään jalostuskäyttöön tarjolla olevia uroksia. Listalle voi ilmoittaa koiran, joka on iältään vähintään 2-vuotias ja sen PEVISA-ehdon vaatimat terveystutkimustulokset (lonkat, polvet, silmät) ovat voimassa. Uros on geenitestattu PLL:n suhteen tai on vanhempiensa geenitestitulosten perusteella terve tai omistaja on valmis teettämään geenitestin ennen astutusta. Uros voi olla uroslistalla niin kauan, että se on saanut kolme pentuetta.

Jalostukseen toivotaan käytettävän mahdollisimman tervettä ja hyväluonteista urosta edellyttäen että, se täyttää jalostussuositukset ja PEVISA-ehdon.

Koska uros pystyy astumaan myös vanhemmalla iällä, niitä toivotaan säästettävän käytettäväksi jalostukseen myös myöhemmin.

Uroksen omistajalla on aina päätösvalta uroksensa käytöstä. 

Urosta ei tulisi antaa huonokuntoiselle tai luonteeltaan tai ulkomuodoltaan epätyypilliselle nartulle. Hänen tulee varmistaa, että astutettava narttu täyttää jalostusyksilön vähimmäissuositukset. 

Uroksen omistajan toivotaan olevan myös rehellinen ja poistavan jalostuksesta koiran, jos se jättää pentuihinsa merkittävästi jotain sairautta tai virhettä

Ilmoituksen uroslistalle voit tehdä alla olevalla lomakkeella.

Varmistathan, että uroksen sekä nartun terveys-tutkimustulokset ovat voimassa ja PEVISA-ehdon mukaisia ennen astutusta! 

Voimassaolevat terveystutkimustulokset löydät Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä. 

Tietojen oikeellisuus uroslistalla on uroksen omistajan vastuulla.

Jos haluat päivittää uroslistalla olevan koirasi tietoja, ota yhteyttä jalostustoimikuntaan.

jalostus@pihakoirat.net

Uroslistalle ilmoitetut urokset

Klikkaa kuvaa saadaksesi lisätietoja uroksesta.

Aamusateen Juksu
Pikkupihan Fensi Ferrosiliitti "Joule"
Stolta Ebbas Phili Philin Of Sweden "Rossi"
Yacatis Something Just Like This "Viima"