Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

Jalostuksen tavoiteohjelma on tietopaketti rodun ominaisuuksista ja jalostuksesta. Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen.

Vanhat jalostuksen tavoiteohjelmat

kuva: Paula Sauhke

Rotumääritelmä ja FCI:n rotuesitelmä, rotumääritelmän tulkintaohje

Rotumääritelmä kuvaa rodun ihanneyksilöä. Rotumääritelmästä vastaa kunkin rodun alkuperä- tai vastuumaa. Koiranäyttelyissä rodut arvostellaan näiden rotumääritelmien mukaan. Rotumääritelmissä ei kuitenkaan kuvata pelkästään koiran ulkonäköä. Sieltä löytyy myös tietoa koiran historiasta, käyttötarkoituksesta sekä käyttäytymisestä ja luonteesta. Siksi jokaisen koiran hakkimista harkitsevan kannattaa käydä tutustumassa rotumääritelmiin.