Jalostussuositukset

Rotuyhdistys pyrkii suosituksillaan siihen, että tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran jalostus olisi mahdollisimman terveellä pohjalla. Moneen muuhun rotuun verrattuna pihakoira on vielä terve ja haluamme toki pitää sen terveenä tulevaisuudessakin.


Rotuyhdistyksen jalostussuositukset ovat PEVISA-ehtoa tiukemmat.

Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry:n suositukset jalostuskoirille 1.9.2023 alkaen ovat seuraavat: 

 • Koira on astutushetkellä 24 kk ikäinen Kennelliiton jalostusstrategian mukaisesti.
 • Koira on fyysisesti terve, hyväluonteinen ja ulkomuodoltaan rodunomainen
 • Koira on virallisesti lonkkakuvattu tuloksella A, B tai C. Jos jalostukseen käytetään koiraa, jonka lonkkatulos on C, tulee toisella osapuolella olla lonkkatulos A.
 • Koira on virallisesti polvitarkastettu tuloksella 0/0. Lausunto on voimassa Kennelliiton ohjeen mukaisesti. Alle 3-vuotiaan koiran jalostuskäytön tulee olla maltillista ennen kuin polvet on uudelleen tarkastettu yli 3-vuotiaana, jonka jälkeen tulos on pysyvä.
 • Koira on virallisesti silmätarkastettu, lausunto on voimassa 24 kk.
 • Koiralle on tehty DNA-testi primaarisen linssiluksaatio (PLL) ja testitulos on terve/kantaja tai koira on todettu terveeksi vanhempiensa DNA-testien perusteella.
 • Koiralla on vähintään kaksi näyttelytulosta, joista toinen on vähintään erittäin hyvä (EH).

Muut suositukset

 • Jalostukseen käytettävä koira on hermorakenteeltaan ja käyttäytymiseltään sellainen, että se selviää arkipäivän tilanteista ongelmitta.
 • Koiran luonteentestaus luonnetestissä, MH-luonnekuvauksessa, BH-kokeessa, käyttäytymisen jalostustarkastuksessa tai koiran kognitiivisia ominaisuuksia mittaavassa testissä on suositeltavaa.
 • Jalostukseen ei tule käyttää koiraa, jolla on rotumääritelmän mukaan vakavia virheitä
 • Koiraa, jolla on purentavika (ala- tai yläpurenta) ei tule käyttää jalostukseen.
 • Jos jalostukseen käytetään koiraa, jolta puuttuu hampaita, tulee yhdistelmän toisella osapuolella olla täysi hampaisto.
 • Koiraa, joka oireilee tai jolla on todettu vakava perinnölliseksi luokiteltava sairaus esim. allergia/atopia, epilepsia, kystinuria, legg-perthes ei tule käyttää jalostukseen.
 • Koiran jalostuskäytössä tulee käyttää harkintaa, mikäli koiran lähisuvussa esiintyy perinnölliseksi luokiteltavaa sairautta.

Tavoitteena tehollisen populaation kasvattaminen

 • huolehtimalla, ettei yksittäinen uros tai narttu jätä jälkeensä kuin korkeintaan 25 pentua, sama yhdistelmä korkeintaan 10 pentua
 • käyttämällä samaa urosta korkeintaan kahteen pentueeseen saman vuoden aikana
 • tekemällä yhdistelmiä, joissa sukusiitosaste enintään 6,25% laskettuna 5. sukupolvessa

Kiellot 

Kasvattajan vastuu

Kasvattajan tulee toimia hyvän kenneltavan mukaisesti. Kasvattaja on yksin vastuussa kasvattamistaan pennuista. 

Kasvattajan tulee valita nartulleen suositukset täyttäviä uroksia. Kasvattajan on oltava rehellinen omassa kasvatustyössään ja hänen on kunnioitettava myös toisten kasvattajien työtä. 

Kasvattajan tulee käyttää jalostukseen vain sellaista narttua, joka täyttää jalostusyksilön vähimmäisvaatimukset ja poistaa narttu jalostuksesta, jos sen todetaan periyttävän merkittävästi jotain sairautta tai virhettä. Kasvattaja tulee välttää matadorijalostusta käyttämällä mahdollisimman monia erilinjaisia koiria jalostukseen.

Kasvattajan työ on suunnitelmallista, niin että hän kasvatustyöllään edesauttaa koirakannan pysymistä terveenä sekä populaation säilymistä laajana. Kasvattajan tulee seurata pentujen kehitystä ja tarvittaessa neuvoa ja opastaa omistajia.

Kasvattajan tulee allekirjoittaa Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen ja käyttää kaikissa sopimuksissa Suomen Kennelliiton lomakkeita.

Kasvattaja luovuttaa pennun uusille omistajille aikaisintaan 7 viikon ikäisenä. Kasvattaja antaa pennun mukana rekisteritodistuksen, kirjalliset rodun hoito-ohjeet, kirjalliset ruokintaohjeet sekä tietoa rodun perinnöllisistä sairauksista, niiden merkityksestä ja kyseisen pennun todennäköisyyden sairastua ja sairastumisen aiheuttamista toimenpiteistä ja niistä aiheutuvista mahdollisista kustannuksista. Kauppakirjaan merkitään kasvattajan tiedossa olevat mahdolliset terveydelliset riskit. Kasvattajan tulee olla Suomen Kennelliiton ja Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry:n jäsen.

Uroksen omistajan vastuu

Uroksen omistajan ei tulisi antaa urostaan huonokuntoiselle tai epätyypilliselle nartulle. Uroksen omistajalla on aina päätösvalta uroksensa käytöstä. Hänen tulee varmistaa, että astutettava narttu täyttää jalostusyksilön vähimmäissuositukset.

Uros tulee poistaa jalostuksesta, mikäli sen todetaan merkittävästi periyttävän jotakin virhettä tai sairautta.