PEVISA 2021-2025

Tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran PEVISA-ehto on voimassa 1.1.2021-31.12.2025.

Seuraavien ehtojen tulee täyttyä, jotta tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran pentueen voi rekisteröidä Suomen Kennelliittoon:

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja astutushetkellä voimassa oleva polvitarkastuslausunto sekä silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja tuloksen C saanut koira pitää parittaa tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Rekisteröinnin raja-arvona on lisäksi patellaluksaation aste 1 ja tuloksen 1 saanut koira pitää parittaa tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kk.

Ulkomaalaiselle urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta, vaikka uros ei täytä kaikkia rodun PEVISA-ehtoja.

Huomaathan erityisesti, että virallisten lausuntojen tulee olla saatu ennen astutusta! PEVISA-ehtoja sovelletaan yhdistelmiin, jotka on astutettu 1.1.2021 tai sen jälkeen. Muistathan myös, että alle kolmivuotiaalle koiralle annettu polvilausunto ei ole voimassa pysyvästi vaan kaksi vuotta lausuntopäivästä. Lausuntojen voimassaoloajat näet helposti KoiraNetistä.

Mikäli tuloksia ei ollut astutushetkellä tai mikäli ne eivät täytä PEVISA-ehtoja, kannattaa kasvattajan olla yhteydessä joko jalostustoimikuntaan tai kennelpiirinsä kennelneuvojiin, jotta pentueen saa rekisteröityä mahdollisimman pienellä lisävaivalla. Lisätietoja pentueen rekisteröinnistä, kun vaadittuja tutkimuslausuntoja ei ollut astutushetkellä löytyy esimerkiksi Koirarekisteriohjeen kohdista 7.2 ja 11.2.2.

Ulkomaalaiselle urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman tutkimustuloksia (ks. Koirarekisteriohje, kohta 9; pihakoirille on myönnetty asiaankuuluva pysyvä poikkeuslupa).