Yhdistyksen syyskokous valitsi puheenjohtajan ja uudet hallituksen jäsenet

21.11.2019

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin lauantaina 16.11.2019 Turussa.

Syyskokous valitsi puheenjohtajaksi vuodelle 2020 Mia Satamon.

Varsinaisiksi jäseniksi hallitukseen 2-vuotiskaudelle valittiin Tanja Toivonen, Jamina Satamo ja Elina Hakala.

Hallituksen jäsen Joonas Viitanen oli ilmoittanut jättäytyvänsä pois hallituksesta kesken 2-vuotiskauden ja hänen tilalleen valittiin jäljelle jääväksi 1-vuotiskaudeksi Riika Räisänen.

Hallituksen varajäseneksi valittiin Evita Laiho.

Hallituksessa varsinaisina jäseninä jatkavat syksyllä 2018 valituksi tulleet Mari Toivonen ja Liisa Parviainen.