Luonne- ja käyttäytymiskysely

1.1.2020

kuva: Mari Toivonen
kuva: Mari Toivonen

Jalostustoimikunta on julkaissut uuden tanskalais-ruotsalaisten pihakoirien luonne- ja käyttäytymiskyselyn, jonka avulla on tarkoitus kerätä tietoa pihakoirien luonteesta sekä käyttäytymisestä.

Tietoja tarvitaan muun muassa jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO) varten. Toivomme, että kaikki tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran omistajat vastaisivat kyselyyn, jotta saamme mahdollisimman kattavasti tietoa rodun luonteesta ja käyttäytymisestä jalostuksen ohjaamisen tueksi.


Vastaajien kesken arvotaan palkintoja tammikuussa 2020. Kysely on anonyymi eikä koiran nimeä tai tunnistetietoja kysytä. Vastaajan nimi ja sähköpostiosoite kerätään, mikäli vastaaja haluaa osallistua arvontaan.

Luonne- ja käyttäytymiskyselyyn