Sponsorointi

25.8.2019

Yhdistyksen hallitus on tehnyt yleisen linjauksen jäsentensä sponsoroinnista arvokilpailuihin liittyen.

Yhdistys voi sponsoroida jäsentensä osallistumista ulkomailla järjestettäviin arvokisoihin, kuten MM- ja PM-kilpailut, omistuksessaan olevien tanskalais-ruotsalaisten pihakoirien kanssa.

Arvokisojen tulee täyttää seuraavat kriteerit: ovat Suomen Kennelliiton tunnustamia, virallisia lajeja, joihin tanskalais-ruotsalaisilla pihakoirilla on osallistumisoikeus ja koirakko tulee valituksi lajiliiton kautta. Jäsenen jäsenyyden tulee olla ollut voimassa kuluvan vuoden alusta saakka ja jäsenmaksu tulee olla suoritettuna ajallaan. Sponsoroinnin anominen on jäsenen omalla vastuulla ja anomus on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle hyvissä ajoin ennen matkaa. Yhdistyksellä on oikeus vaatia kirjallista selvitystä sponsoroinnin kohteena olevasta arvokisamatkasta.

Hallitus arvioi mahdollisen taloudellisen tuen määrän tapauskohtaisesti, huomioon ottaen yhdistyksen sen hetkisen taloudellisen tilanteen.