Terveyskysely 2019

11.8.2019

kuva: Oona Salmela
kuva: Oona Salmela

Tanskalais-ruotsalaisten pihakoirien uudistettu terveyskysely on julkaistu 6.5.2019. Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikista Suomeen rekisteröidyistä ja/tai Suomeen tuoduista tanskalais-ruotsalaisista pihakoirista, olipa koiranomistaja yhdistyksen jäsen tai ei.

Yhdistyksen aiemmassa kyselyssä olivat yhdistettynä sekä terveys- että luonneasiat, mutta uudistuksen myötä nämä on haluttu käytännön syistä ja selkeyden vuoksi eriyttää toisistaan. Erillinen luonne- ja käyttäytymiskysely julkaistaan kuluvan kesän aikana.

Terveyskyselyn avulla jalostustoimikunta kerää tietoa rodun terveystilanteesta yleisellä tasolla Suomessa. Tietoja tarvitaan muun muassa käynnissä olevaa jalostustuksen tavoiteohjelman päivitystä varten. Kyselyn pohjalta on tarkoitus myös koostaa materiaalia niin rodun kasvattajien ja harrastajien kuin rotua harkitsevienkin käyttöön.

Norjassa rekisteröitiin vuosien 2006-2015 aikana yhteensä noin 1800 tanskalais-ruotsalaista pihakoiraa ja Norjan rotuyhdistyksen toteuttamaan vastaavaan terveyskyselyyn saatiin lähes 750 vastausta. Terveyskyselyyn vastanneiden osuus suhteessa rekisteröityihin koiriin oli siis yli 40 %.

Suomessa oli toukokuun 2019 alkuun mennessä rekisteröity yhteensä 1645 tanskalais-ruotsalaista pihakoiraa eli lähes tulkoon vastaava määrä kuin Norjassa 10 vuoden aikana. - Ottaisimmeko siis yhteiseksi tavoitteeksi saada 700 vastausta kyselyyn?


TERVEYSKYSELYYN TÄSTÄ

TERVEYSKYSELYYN TÄSTÄ (MOBIILIVERSIO)


Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan palkintoja. Jokainen vastaus on yksi arpalippu ja vastaamalla kyselyyn olet mukana kaikissa arvonnoissa.  Ensimmäinen arvonta suoritetaan, kun kyselyyn on saatu 100 vastausta ja sen jälkeen uusi arvonta aina, kun saavutetaan seuraava 100 vastauksen rajapyykki. Kyselyn kunnianhimoisena tavoitteena on saada kasaan vastauksia vähintään 700 tanskalais-ruotsalaisesta pihakoirasta. Mikäli tämä tavoite saavutetaan suoritetaan MEGA-ARVONTA vuoden 2019 lopussa!


*** ARVONNAT ***

100 vastausta 7.5.2019 klo 14.22, 1. arvonta suoritettu

200 vastausta 13.5.2019 klo 21.16, 2. arvonta suoritettu

300 vastausta 19.5.2019 klo 21.20, 3. arvonta suoritettu

400 vastausta 2.6.2019 klo 23.35, 4. arvonta suoritettu

500 vastausta 8.8.2019 klo 09.18, 5. arvonta suoritettu

****************