Koiran kuolinsyyn ilmoittaminen Kennelliiton jalostustietojärjestelmään

22.3.2019 klo 08:00


Kennelliitto tallentaa koirien kuolinsyyt jalostustietojärjestelmään. Ilmoituksen voi tehdä Kennelliittoon joko Omakoira-palvelun kautta (jäsenet) tai lähettämällä tiedon kirjeitse tai sähköpostitse.

Kuolinsyytilaston avulla voidaan seurata rodun yleisimpiä kuolinsyitä sekä saada tarkkaa tilastoa rodun keskimääräisestä eliniästä.

Nettisivuilta löydät nyt selkeät ohjeet kuolinsyyn ilmoittamiseksi Kennelliittoon sekä valmiin lomakkeen, jonka täyttämällä voit helposti tehdä ilmoituksen koirasi kuolinsyystä kirjeitse tai sähköpostilla. Kuolinsyyt -sivulta löydät myös selkeän listauksen Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä käytetyistä kuolinsyiden pääluokista sekä kuolinsyytä tarkentavista sairauksista/vioista.

Omistajan ilmoittama kuolinsyy ja -ikä ovat julkisia tietoja, jotka ovat näkyvissä Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä.

Koiranomistajien ja -kasvattajien aktiivisuus palvelee koko rodun jalostusta. Kiitos, että kannat kortesi kekoon rodun hyväksi.