Hallitus tiedottaa: Suosittelijatieto jäseneksi liittyessä

26.9.2018 klo 10:00

Lahjajäsenyyden jäätyä pois yhdistyksen hallituksella on ollut työn alla malli, joka olisi mahdollisimman yksinkertainen ja helposti hyödynnettävä vaihtoehto lahjajäsenyydelle.

Nettisivujen uudistuminen mahdollistaa sen, että pääsemme nyt ottamaan suosittelija-systeemin käyttöön toden teolla eikä se kuormita jäsensihteeriä mahdottomasti. Tähänkin saakka on voinut paperilomakkeella liittyessään ilmoittaa suosittelijan tiedot.

Lyhykäisyydessään tämä tarkoittaa sitä, että uusien jäsenten liittyessä voi kyseinen jäseneksi liittyvä kirjata verkkolomakkeelle henkilön nimen, joka on hänelle suositellut yhdistyksen jäseneksi liittymistä. Henkilön tulee olla yhdistyksen jäsen. Suosittelijatieto kirjataan järjestelmään ja vuoden lopuksi keräämme kaikki kirjaukset yhteen ja kyseinen suosittelija saa lahjakortin Pieneen Pihisputiikkiin. Lahjakortin arvo riippuu suositteluiden määrästä.

Vaihtoehtoisesti mikäli esimerkiksi kasvattaja tahtoo lahjoittaa ensimmäisen vuoden jäsenyyden pennunostajalle, tulee jäseneksi liittyminen tehdä ainakin toistaiseksi paperilomakkeella. Näin ollen ensimmäinen lasku lähetetään lahjoittajalle ja suosittelijatieto kirjautuu myös lahjoittajalle. Paperilomake on ladattavissa verkkosivuilta ja se lähetetään skannattuna jäsensihteerille.