Hallituksen kokous

Aika: 4.1.2020
Paikka: Vestilahti