Kuolinsyyn ilmoittaminen

Rodun jalostuksen kannalta on tärkeää, että mahdollisimman monen koiran kuolemasta ja siihen johtaneesta syystä ilmoitettaisiin tieto Kennelliittoon, joka merkitsee tiedon jalostustietojärjestelmään.

Kuolinsyytilaston avulla voidaan seurata rodun yleisimpiä kuolinsyitä ja samalla saadaan tarkempaa tilastoa rodun keskimääräisestä eliniästä.

Kennelliiton yleisen jalostusstrategian mukaisesti jalostuksessa tulee suosia terveitä, pitkäikäisistä suvuista polveutuvia koiria. Koiran elinikä on osittain perinnöllinen ominaisuus, ja siihen voidaan vaikuttaa jalostuksella.

Listauksen Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä käytettävistä kuolinsyiden pääluokista ja kuolinsyytarkenteista löydät täältä.

Jalostustietojärjestelmä apuna (Kennelliitto.fi)

- - - -

Koiran kuoleman ilmoittaminen

Kennelliiton jäsenet:

Kennelliiton järjestelmään merkitään koiran kuolintiedot omistajan pyynnöstä. Kuolinilmoituksen voi tehdä kätevästi Omakoira-palvelussa. Palvelusta valitaan Koirat-välilehti ja klikataan aktiiviseksi kyseinen koira. Sen jälkeen klikataan linkkiä ”Merkitse kuolleeksi”, jonka jälkeen pääsee syöttämään koiran kuolinajan ja -syyn. Tietojen lisäämisen jälkeen sivu tulee tallentaa ”Tallenna”-painikkeella ja tiedot päivittyvät välittömästi Kennelliiton koirarekisteriin ja Jalostustietojärjestelmään.

Muut:

Jos kuolinilmoitusta ei ole mahdollista tehdä Omakoira-palvelun kautta, voi sen tehdä myös vapaamuotoisena kirjallisena ilmoituksena. Ilmoituksessa tulee näkyä koiran nimi ja rekisterinumero, kuolinaika ja -syy sekä omistajan allekirjoitus. Ilmoituksen voi skannata tai valokuvata ja lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen: rekisterointi@kennelliitto.fi tai postitse: Suomen Kennelliitto - Showlink Oy, PL 20, 79101 Leppävirta.

  • Tätä lomaketta käyttämällä voit tehdä vapaamuotoisen ilmoituksen koiran kuolemasta ja kuolinsyystä Kennelliittoon. Allekirjoita lomake ja toimita se Kennelliittoon sähköpostin liitteenä tai postitse. Täytä lomakkeelle koiran nimi ja rekisterinumero, kuolinpäivä sekä valitse alasvetovalikosta kuolinsyy.