Pääerikoisnäyttely 2023: Aikataulukirje (julkaistu xx.x.2023)