Ulkomuodon jalostustarkastuksen ihanneprofiili

28.4.2022

Kennelliiton Hyvinvointityöryhmä ja rotujärjestö Suomen Seurakoirayhdistyksen (SSKY) hallitus ovat hyväksyneet esityksen tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran ulkomuodon jalostustarkastuksen ihanneprofiiliksi. 

Ulkomuodon jalostustarkastuksen ihanneprofiilia on työstetty vuoden 2021 aikana jalostustoimikunnan ja hallituksen yhteistyössä. Ihanneprofiilin määrittelyssä yhdistys sai arvokasta apua myös ulkomuototuomari Marja Talvitieltä.

Jalostustoimikunta suunnittelee ensimmäistä ulkomuodon jalostustarkastusta järjestettäväksi vuoden 2022 aikana.


Mikä jalostustarkastus sitten on?

Ulkomuodon jalostustarkastuksessa koiran rakenne arvioidaan yksityiskohtaisemmin kuin näyttelyissä. Jalostustarkastus pohjautuu rotumääritelmään, jalostuksen tavoiteohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin sekä rotukohtaisiin ohjeisiin. 

Ulkomuodon tarkastukseen osallistuvan koiran 18 kk tarkastushetkellä. Ulkomuodon jalostustarkastuksen tekee rodun arvosteluoikeudet omaava ulkomuototuomari. Ulkomuodon jalostustarkastukseen voivat osallistua myös kastroidut koirat ja tiedonkeruun kannalta on tärkeää tarkastukseen osallistuvat myös koirat, joita ei välttämättä olla käyttämässä jalostukseen.

Rodun ihanneprofiilissa jokaiselle arvostelukohdalle on annettu koodi I (ihanne), N (hyväksyttävä/neutraali), E (ei-toivottava) tai H (hylätty). Arviointitulokset ihanne ja hyväksyttävä ovat niitä, joihin jalostuksessa tulee pyrkiä. Arviointitulokset ei-toivottava ja hylätty ovat ominaisuuksia, jotka eivät ole rodun jalostustavoitteiden mukaisia. Ei-toivottavien ominaisuuksien osalta, koiraa ei välttämättä suositella suljettavaksi pois jalostuksesta, mutta ominaisuus tulee huomioida kumppanin valinnassa.

Ulkomuodon jalostustarkastuksen ihanneprofiili on lisätty rotu-sivulle kohtaan "Rotutietoutta" ja se löytyy myös Kennelliiton sivuilta.

kuva: Kristiina Louhiranta