Syyskokouskutsu

4.9.2021

Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry:n

Sääntömääräinen syyskokous

Aika: 20.11.2021 klo 12.00

Paikka: Petbros kokoustila, Kontiotie 3 A, 01900 Nurmijärvi


Asialista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa samalla ääntenlaskijoina

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle

6. Esitys pihakoirien terveystutkimusten kannusterahaohjelmasta vuodelle 2022 (liite 1). 

Yhdistyksen hallitus esittää kokoukselle pihakoirien terveystutkimusten kannusterahaohjelmaa vuodelle 2022. Kannusterahaohjelma on tarkoitettu Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry:n jäsenten omistamille tanskalais-ruotsalaisille pihakoirille. Kannusterahaa voidaan maksaa erikseen litteessä mainituin ehdoin tutkimuksista, jotka on suoritettu Suomen Kennelliiton vaatimusten mukaisesti ajalla 1.1.-31.12.2022 ja tutkimustulokset on kirjattu virallisina Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Pääasiallisesti tuki koskee polvi- ja selkätutkimuksia ja joissain tapauksissa silmätutkimuksia. Tukea maksetaan esitetyn budjetin mukaisesti ja niin kauan kuin sitä on jäljellä.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yhdestä kahteen varatoiminnantarkastajaa

9. Muut esille tulevat asiat

10. Kokouksen päättäminenKokoukseen on mahdollista osallistua etänä, ilmoitathan etäosallistumisestasi keskiviikkoon 17.11.2021  mennessä sähköpostiosoitteeseen sihteeri@pihakoirat.net.

Toimitamme osallistumisohjeet ja -linkin kaikille määräpäivään mennessä ilmoittautuneille.Huom!

Valtakirjat tarkistetaan ennen kokouksen alkua, olethan siis paikalla ajoissa.

Etänä toisen puolesta osallistuttaessa tulee valtakirja olla toimitettuna joko skannattuna tai selkeänä valokuvana hyvissä ajoin ennen kokousta, viimeistään kokouspäivän aamuna klo.10.00 sähköpostilla osoitteeseen sihteeri@pihakoirat.net.


Suomen tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry:n hallitusTanskalais-ruotsalainen pihakoira