PLL-geenitestitulosten tallennus Kennelliiton jalostustietojärjestelmään

20.5.2023

Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan kokouksen 8/2017 päätöksen mukaisesti tanskalais-ruotsalaiselle pihakoiralle on 19.5.2023 avattu sähköisen lähetteen tilaus PLL-testin osalta. Tulokset tulevat näkymään jalostustietojärjestelmässä.

Testin tilaaminen ja tuloksen tallennus

Ensimmäisenä koiran omistajan kannattaa varmistaa testin tilaamiseen liittyvät ohjeet haluamansa laboratorion kautta ja sitten varata koiralle näytteenotto. Ennen näytteenottoa tulee omistajan tai omistajan valtuuttaman henkilön tilata Omakoira-palvelussa tai sen mobiilisovelluksessa lähete haluttua geenitestiä varten. Vielä rekisteröimättömälle pentueelle tai sen osalle voi tilata lähetteen, kun pennut on tallennettu Omakoiran pentueilmoitukselle. Näytteenottajalle kerrotaan, että tulos halutaan tallennettavaksi Kennelliittoon, jotta hän tietää käydä vahvistamassa näytteenoton Omakoira-palvelun kautta. Laboratoriot määrittelevät, millaisesta näytteestä (veri-, poskisolu- tai karvanäyte) tutkimukset voidaan tehdä. Näyte toimitetaan eteenpäin laboratoriolle, joka toimittaa puolestaan tuloksen tilaajalle, sekä tallentaa sen suoraan Kennelliiton tietokantaan.

Testi hyväksytään tälle rodulle tällä hetkellä laboratorioista/testipaneeleista Laboklin, Movet ja MyDogDNA. Rotuyhdistys tai -järjestö voi olla yhteydessä Kennelliittoon, jos hyväksyttyjen laboratorioiden listaan on muutostoiveita.

Aiemmin saadut tulokset

Ennen tallennuksen aloittamista saadut tulokset voidaan tallentaa Kennelliitossa takautuvasti
testatulle koiralle syntyneen pentueen rekisteröinnin yhteydessä. Tällöin tulosraportista (tai muista tuloksen mukana toimitetuista dokumenteista) tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

  • näyte on otettu hyväksytyllä näytteenottajalla
  • tunnistusmerkintä on tarkastettu näytteenottohetkellä
  • näytteenottopäivä
  • tutkimus-/analyysipäivä
  • testi on hyväksytystä laboratoriosta

Tulokset voidaan tallentaa kaikille koirille takautuvasti myös laboratorioiden toimesta, jos lähete ja näytteenottotiedot kirjataan myös takautuvasti Omakoiran kautta, mutta tästä mahdollisuudesta kannattaa olla etukäteen yhteydessä näytteenottajaan ja laboratorioon.

Polveutumisen perusteella terve -tulokset

Koiralle kirjataan tieto, että se on sairauden tai vian suhteen terve polveutumisen perusteella korkeintaan kolme sukupolvea eteenpäin geneettisesti terveen testituloksen saaneista koirista. Tämän jälkeen on koira tai sen jälkeläiset testattava uudestaan, jotta ne saavat tuloksen. Polveutumisen perusteella terveeksi voidaan merkitä vain Kennelliiton tietokantaan tallennettujen tulosten perusteella. Polveutumisen perusteella terve koira vastaa jalostuskäytössä terveeksi testattua.

Polveutumisen perusteella terve -statusta ei kuitenkaan valitettavasti ole vielä teknisesti toteutettu Kennelliiton järjestelmissä, eikä merkintää siis tällä hetkellä tehdä.

Ulkomaiset ja tuontikoirat

Tuontikoirista, ulkomaisista jalostuskoirista ja tuontisperman osalta hyväksytään sellaiset ulkomaiset tulokset, jotka koskevat samoja mutaatioita kuin rodulle tallennettavaksi hyväksytyt tulokset, vaikka testejä ei ole tehty Kennelliiton erikseen hyväksymässä laboratoriossa. Lausuntoon tai erilliseen näytteenottotodistukseen on oltava kirjattu, että näyte on eläinlääkärin ottama.

kuva: Merja Piirainen