Rodun PEVISA-ohjelma ja uusittu jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) hyväksytty Kennelliitossa

15.12.2020

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on kokouksessaan 25.11.2020 käsitellyt ja hyväksynyt yhdistyksen hakemuksen rodun PEVISA-ohjelman uudistamisesta sellaisenaan ajalle 1.1.2021-31.12.2025 sekä uudistetun jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) . 

Toimikunta on antanut muutamia korjausehdotuksia ja kommentteja koskien jalostuksen tavoiteohjelmaa, jotka ovat yhdistyksen jalostustoimikunnassa työn alla. Korjattu versio jalostuksen tavoiteohjelmasta julkaistaan mahdollisimman pian, kunhan korjaukset on saatu valmiiksi ja JTO on toimitettu Kennelliittoon.

kuva: Kirsi Haapsaari