Muutoksia yhdistyksen kasvattajalistan sääntöihin sekä rodun jalostussuosituksiin 1.9.2023 alkaen

15.8.2023

Yhdistyksen kasvattajalistan sääntöihin sekä rodun jalostussuosituksiin on tehty muutoksia. Muutokset astuvat voimaan 1.9.2023 alkaen.

Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry:n kasvattajalistan säännöt (voimassa 1.9.2023 alkaen)

 1. Kasvattaja on Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry:n jäsen ja on maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksunsa.
 2. Kasvattajalla on FCI:n hyväksymä kennelnimi.
 3. Kasvattaja on allekirjoittanut Suomen Kennelliitto ry:n kasvattajasitoumuksen ja on sitoutunut noudattamaan sitä.
 4. Kasvattaja pyrkii noudattamaan kasvatustyössään voimassa olevaa jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO) ja pyrkii käyttämään kasvatustyössään koiria, jotka täyttävät voimassa olevat jalostussuositukset. Jalostussuosituksista on mahdollista perustellusta syystä poiketa esimerkkinä näyttelytulosvaatimus ja PEVISA:n sallima ulkomaisen jalostusuroksen käyttö.
 5. Kasvattaja ilmoittaa koiriensa PLL-geenitestitulokset yhdistyksen jalostustoimikunnan ylläpitämälle listalle.
 6. Kasvattaja täyttää jokaisesta pentueesta pentueseurantalomakkeen ja lähettämään sen yhdistyksen nettisivujen kautta jalostustoimikunnalle viimeistään seuraavan kalenterivuoden tammikuun loppuun mennessä.

Jalostussuositukset

Rotuyhdistys pyrkii suosituksillaan siihen, että tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran jalostus olisi mahdollisimman terveellä pohjalla. Moneen muuhun rotuun verrattuna pihakoira on vielä terve ja haluamme toki pitää sen terveenä tulevaisuudessakin.

Tavoitteena tehollisen populaation kasvattaminen

 • huolehtimalla, ettei yksittäinen uros tai narttu jätä jälkeensä kuin korkeintaan 25 pentua, sama yhdistelmä korkeintaan 10 pentua
 • käyttämällä samaa urosta korkeintaan kahteen pentueeseen saman vuoden aikana
 • tekemällä yhdistelmiä, joissa sukusiitosaste enintään 6,25% laskettuna 5. sukupolvessa

Rotuyhdistyksen jalostussuositukset ovat PEVISA-ehtoa tiukemmat.
 

Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry:n suositukset jalostuskoirille 1.9.2023 alkaen ovat seuraavat: 

 • Koira on astutushetkellä 24 kk ikäinen Kennelliiton jalostusstrategian
  mukaisesti
 • Koira on fyysisesti terve, hyväluonteinen ja ulkomuodoltaan rodunomainen
 • Koira on virallisesti lonkkakuvattu tuloksella A, B tai C. Jos jalostukseen
  käytetään koiraa, jonka lonkkatulos on C, tulee toisella osapuolella olla
  lonkkatulos A
 • Koira on virallisesti polvitarkastettu tuloksella 0/0. Lausunto on voimassa Kennelliiton ohjeen mukaisesti. Alle 3-vuotiaan koiran jalostuskäytön tulee olla maltillista ennen kuin polvet on uudelleen tarkastettu yli 3-vuotiaana, jonka jälkeen tulos on pysyvä
 • Koira on virallisesti silmätarkastettu, lausunto on voimassa 24 kk
 • Koiralle on tehty DNA-testi primaarisen linssiluksaatio (PLL) ja testitulos on terve/kantaja tai koira on todettu terveeksi vanhempiensa DNA-testien perusteella
 • Koiralla on vähintään kaksi näyttelytulosta, joista toinen on vähintään erittäin hyvä (EH)

Muut suositukset

 • Jalostukseen käytettävä koira on hermorakenteeltaan ja käyttäytymiseltään sellainen, että se selviää arkipäivän tilanteista ongelmitta
 • Koiran luonteentestaus luonnetestissä, MH-luonnekuvauksessa,
  BH-kokeessa, käyttäytymisen jalostustarkastuksessa tai koiran kognitiivisia ominaisuuksia mittaavassa testissä on suositeltavaa
 • Jalostukseen ei tule käyttää koiraa, jolla on rotumääritelmän mukaan vakavia virheitä
 • Koiraa, jolla on purentavika (ala- tai yläpurenta) ei tule käyttää jalostukseen.
 • Jos jalostukseen käytetään koiraa, jolta puuttuu hampaita, tulee yhdistelmän toisella osapuolella olla täysi hampaisto
 • Koiraa, joka oireilee tai jolla on todettu vakava perinnölliseksi luokiteltava sairaus esim. allergia/atopia, epilepsia, kystinuria, legg-perthes ei tule käyttää jalostukseen
 • Koiran jalostuskäytössä tulee käyttää harkintaa, mikäli koiran lähisuvussa esiintyy perinnölliseksi luokiteltavaa sairautta
kuva: Veeti Lettojärvi