Tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran lonkkaindeksin laskenta alkaa

9.11.2022

Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry:n hallituksen ja jalostustoimikunnan esityksestä Suomen Seurarakoirayhdistyksen (SSKY) hallitus on anonut Suomen Kennelliiton jalostustieteelliseltä toimikunnalta lonkkaindeksien käyttöönottoa tanskalais-ruotsalaiselle pihakoiralle.

Tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran lonkkatulokset on Jalostustieteellisen toimikunnan tekemän pääätöksen mukaisesti analysoitu ja aineiston on todettu soveltuvan indeksilaskentaan. Tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran lonkkatulosten periytymisasteen arvio oli 0,46. Lonkkaindeksit ilmestyvät näkyviin jalostustietojärjestelmään näillä näkymin joulukuun alun indeksilaskennan yhteydessä. Indeksit lasketaan tällä hetkellä joka kuukauden alussa, mutta arvo päivittyy koiran tietoihin vain, jos siihen tulee muutoksia.

Lonkkaindeksien käyttöönotto antaa rodun kasvattajille uuden työkalun arvioida jalostuskoirien
lonkkanivelterveyttä suhteessa muuhun populaatioon ja tehdä parempia jalostusvalintoja tulevaisuudessa.
C-lonkkaisten koirien karsiminen jalostuksesta kokonaan vaikuttaisi heikentävästi geneettiseen käytettävissä olevaan materiaaliin, jonka vuoksi tiukkaa rajausta PEVISA-ohjelman avulla ei ole ollut mahdollista tehdä. 

Yksittäisen koiran lonkkanivellausunnon sijaan lonkkaindeksit mahdollistavat lonkkanivelterveyden laajemman arvioinnin ja myös korostaa jälkeläisnäytön sekä koko koiran suvun lonkkanivelterveyden merkitystä jalostusvalintoja tehtäessä. PEVISA-ohjelman tavoitteet lonkkanivelterveyden parantamisen osalta ovat myös entistä paremmin saavutettavissa, kun jalostukseen pyritään valitsemaan koiria, joiden indeksiarvot ovat rodun keskiarvoa (100) parempia.

Lue lisää indekseistä täältä.

kuva: Inka Kaasinen