Jalostussuositukset 1.1.2021 alkaen

14.12.2020

Jalostussuositukset on esitelty yhdistyksen jäsenistölle osana tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran uudistettua jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO) sääntömääräisessä kevätkokouksessa 27.6.2020, jossa ne myös hyväksyttiin.

Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry:n suositukset jalostuskoirille 1.1.2021 alkaen ovat seuraavat:

 • Koira on astutushetkellä vähintään 24 kk ikäinen Kennelliiton jalostusstrategian 
  mukaisesti.
 • Koira on fyysisesti terve, hyväluonteinen ja ulkomuodoltaan rodunomainen.
 • Koira on virallisesti lonkkakuvattu tuloksella A, B tai C. Jos jalostukseen käytetään 
  koiraa, jonka lonkkatulos on C, tulee toisella osapuolella olla lonkkatulos A.
 • Koira on virallisesti polvitarkastettu tuloksella 0/0. Lausunto on voimassa Kennelliiton 
  ohjeen mukaisesti. Alle 3-vuotiaan koiran jalostuskäytön tulee olla maltillista ennen 
  kuin polvet on uudelleen tarkastettu yli 3-vuotiaana, jonka jälkeen tulos on pysyvä.
 • Koira on virallisesti silmätarkastettu, lausunto on voimassa 24 kk.
 • Koiralle on tehty DNA-testi primaarisen linssiluksaation (PLL) tai koira on todettu 
  terveeksi vanhempiensa DNA-testien perusteella.
 • Koiralla on vähintään kaksi näyttelytulosta, joista toinen on vähintään erittäin hyvä 
  (EH)
Muut suositukset 

 • Jalostukseen käytettävä koira on hermorakenteeltaan ja käyttäytymiseltään sellainen, 
  että se selviää arkipäivän tilanteista ongelmitta.
 • Koiran luonteentestaus luonnetestissä, MH-luonnekuvauksessa, BH-kokeessa, 
  käyttäytymisen jalostustarkastuksessa tai koiran kognitiivisia ominaisuuksia 
  mittaavassa testissä on suositeltavaa.
 • Arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
 • Jalostukseen ei tule käyttää koiraa, jolla on rotumääritelmän mukaan vakavia virheitä.
 • Koiraa, jolla on purenta vika (ala- tai yläpurenta) ei tule käyttää jalostukseen.
 • Jos jalostukseen käytetään koiraa, jolta puuttuu hampaita, tulee yhdistelmän toisella 
  osapuolella olla täysihampaisto.
 • Kivesvikaista urosta ei saa käyttää jalostukseen.
 • Jos nartulle on tehty kahdesti keisarinleikkaus, narttua ei tule enää astuttaa.
 • Koiraa, jolla on todettu vakava perinnölliseksi luokiteltava sairaus, ei tule käyttää 
  jalostukseen.
 • Koiraa, jolla on todettu allergia ja/tai atopia ei saa käyttää jalostukseen.
 • Koiraa, jolla on allergiaan viittaavaa oirehdintaa, ei saa käyttää jalostukseen ennen kuin oireiden syyt on pystytty selvittämään ja allergian ja/tai atopian mahdollisuus on poissuljettu.
 • Koiran jalostuskäytössä tulee käyttää harkintaa, mikäli koiran lähisuvussa esiintyy 
  perinnölliseksi luokiteltavaa sairautta. 

Kiellot 

 • Kahta töpöhäntäistä koiraa ei saa yhdistää (Kennelliiton rotukohtaiset erityisehdot). 
Kuva: Riina Markkanen