Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) kommenttikierroksella

17.5.2020

Jalostustoimikunta vastaanottaa kommentteja ja muutosehdotuksia kevätkokouksessa käsiteltävään jalostuksen tavoiteohjelmaehdotukseen.

Esitys tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran jalostuksen tavoiteohjelmasta vuosille 2021-2025 käsitellään yhdistyksen kevätkokouksessa kesäkuussa 27.6.2020. Kokouskutsu julkaistaan jäsenlehti Pihauksen numerossa 2/2020, joka ilmestyy touko-kesäkuun vaihteessa.

Jalostustoimikunta vastaanottaa kommentteja ja muutosehdotuksia sähköpostitse ajalla 18.-31.5.2020. Kommenttien ja perusteltujen muutosehdotusten yhteydessä tulee selkeästi ilmoittaa sivunumero sekä kappaleen kohta, jota muutos koskee.

Jalostustoimikunta käsittelee kommenttikierrokselta saadun palautteen kesäkuun alussa ja valmistelee tämän pohjalta esityksen mahdollisesti muutettavista kohdista kevätkokouksen yhteydessä käsiteltäviksi.

Kommentit ja perustellut muutosehdotukset pyydetään lähettämään osoitteeseen jalostus@pihakoirat.net.

JTO saatteineen ja liitteet löytyvät täältä.