Terveystutkimusten kannusterahaohjelma

Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry voi myöntää kannusterahaa tarpeellisiksi katsomistaan tutkimuksista tiedonkeruuta ja rodun terveystilanteen kartoittamista varten.

Kannusterahaohjelma on voimassa vuoden kerrallaan sääntömääräisen syyskokouksen vahvistaman budjettiehdotuksen puitteissa. Sääntömääräisen syyskokouksen valtuuttamana yhdistyksen hallituksella on oikeus keskeyttää kannusterahaohjelma kesken toimintavuoden mikäli yhdistyksen taloudellinen tilanne heikentyy olennaisesti kuluvan toimintavuoden aikana.

Kannusterahaohjelma vuonna 2023

Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry on budjetoinut terveystutkimusten tukemista varten 3000 euroa vuodelle 2023. Tukea maksetaan budjetin mukaisesti ja niin kauan kuin sitä on jäljellä.

Kannusterahaohjelma on tarkoitettu Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry:n jäsenten omistamille tanskalais-ruotsalaisille pihakoirille. Koiran omistajuus on pyydettäessä pystyttävä todistamaan esimerkiksi Omakoira -palvelusta saatavalla omistajatodistuksella.

Kannusterahaa voidaan maksaa jäljempänä mainituin ehdoin tutkimuksista, jotka on suoritettu Suomen Kennelliiton vaatimusten mukaisesti ajalla 1.1.-31.12.2023 ja tutkimustulokset on kirjattu virallisina Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. 

Tukea ei makseta edellä mainittua voimassaoloaikaa ennen tehdyistä tutkimuksista eikä tutkimuksista, jotka on tehty epävirallisina. Selvyyden vuoksi todettakoon, että tutkimusten suorittamisajankohdaksi katsotaan päivämäärä, joka on merkitty tutkimustuloksen kohdalle Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.

Kannusterahaa maksetaan maksimissaan kahdesta koirasta per omistaja per terveystutkimus.

Kannusterahan hakuaika on jatkuva vuoden 2023 ajan. Kannusterahaa haetaan erillisellä lomakkeella.

HUOM! Verohallinnon ohjeistuksen mukaan yhdistyksen on ilmoitettava maksamansa kannusterahatuet tulorekisteriin. Maksettu tuki katsotaan saajansa verotettavaksi tuloksi. Kannusterahahakemuksen tullessa hyväksytyksi yhdistys on yhteydessä hakijaan tulorekisteri-ilmoitukseen tarvittavia tietoja varten (henkilötunnus sekä mahdollinen verokortti). Pyydetyt tiedot tulee toimittaa annettuun päivämäärään mennessä, jonka jälkeen kannusterahat maksetaan jäsenen ilmoittamalla pankkitilille. Käytäntö on voimassa vuoden 2023 alusta. Lisätietoja kannusterahojen maksamisesta sekä tulorekisteri-ilmoituksista antaa hallitus, hallitus@pihakoirat.net.

Kannusterahaohjelman alaiset tutkimukset vuonna 2023