Terveystutkimusten kannusterahaohjelma

Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry voi myöntää kannusterahaa tarpeellisiksi katsomistaan tutkimuksista tiedonkeruuta ja rodun terveystilanteen kartoittamista varten.

Kannusterahaohjelma on voimassa vuoden kerrallaan sääntömääräisen syyskokouksen vahvistaman budjettiehdotuksen puitteissa. Sääntömääräisen syyskokouksen valtuuttamana yhdistyksen hallituksella on oikeus keskeyttää kannusterahaohjelma kesken toimintavuoden mikäli yhdistyksen taloudellinen tilanne heikentyy olennaisesti kuluvan toimintavuoden aikana.

Kannusterahaohjelma vuonna 2022

Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry on budjetoinut terveystutkimusten tukemista varten 3000 euroa vuodelle 2022. Tukea maksetaan budjetin mukaisesti ja niin kauan kuin sitä on jäljellä.

Kannusterahaohjelma on tarkoitettu Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry:n jäsenten omistamille tanskalais-ruotsalaisille pihakoirille. Koiran omistajuus on pyydettäessä pystyttävä todistamaan esimerkiksi Omakoira -palvelusta saatavalla omistajatodistuksella.

Kannusterahaa voidaan maksaa jäljempänä mainituin ehdoin tutkimuksista, jotka on suoritettu Suomen Kennelliiton vaatimusten mukaisesti ajalla 1.1.-31.12.2022 ja tutkimustulokset on kirjattu virallisina Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. 

Tukea ei makseta edellä mainittua voimassaoloaikaa ennen tehdyistä tutkimuksista eikä tutkimuksista, jotka on tehty epävirallisina. Selvyyden vuoksi todettakoon, että tutkimusten suorittamisajankohdaksi katsotaan päivämäärä, joka on merkitty tutkimustuloksen kohdalle Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmään.

Kannusterahaa maksetaan maksimissaan kahdesta koirasta per omistaja per terveystutkimus.

Kannusterahan hakuaika on jatkuva vuoden 2022 ajan. Kannusterahaa haetaan erillisellä lomakkeella. 

Kannusterahaohjelman alaiset tutkimukset vuonna 2022