Rodun pentuopas-projekti käynnistyy

6.3.2022

Yhdistys käynnistää pentuopas-projektin, jonka tarkoituksena on laatia rodulle kattava yleisopas pihakoirapennun ja sen omistajan yhteiselle alkutaipaleelle. Opas tulee sisältämään erityisesti rotukohtaista tietoa. Pentuopas voi toimia myös erinomaisena tiedonlähteenä rodusta haaveilevalle.

Oppaan sisällöstä, julkaisuaikataulusta ja saatavuudesta tiedotetaan projektin edetessä. 

Projekti käynnistyy lyhyillä kyselyillä, joilla kartoitetaan millaisia pentuoppaita tai vastaavia ohjeistuksia kasvattajat tällä hetkellä pentujen mukana antavat sekä millaisia kokemuksia ja odotuksia vastaavasti pennunomistajilla pentuopasta kohtaan on. Samalla kartoitetaan kasvattajien halukkuutta ottaa osaa oppaan laadintaan.

Kyselyihin pääsee vastaamaan pentuopas-projektin omalta sivulta.