Pihakoiran asialla - uudistunut terveyskysely

Teksti on julkaistu jäsenlehti Pihauksen numerossa 2/2019

Tanskalais-ruotsalaisten pihakoirien uudistettu terveyskysely julkaistiin toukokuussa yhdistyksen nettisivuilla (www.pihakoirat.net/terveyskysely). Yhdistyksen aiemmassa kyselyssä olivat yhdistettyinä sekä terveys- että luonneasiat, mutta uudistuksen myötä nämä on haluttu käytännön syistä ja selkeyden vuoksi eriyttää toisistaan. Erillinen luonne- ja käyttäytymiskysely julkaistaan kuluvan kesän aikana.

Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikista Suomessa rekisteröidyistä ja Suomeen tuoduista tanskalais-ruotsalaisista pihakoirista, olipa koiranomistaja yhdistyksen jäsen tai ei. Onkin siis toivottavaa, että kasvattajat ja rodun harrastajat kehottavat myös yhdistykseen kuulumattomia pihakoiranomistajia vastaamaan kyselyyn.

Tavoitteena kattava selvitys rodun terveystilanteesta

Uudistuneen terveyskyselyn avulla jalostustoimikunta kerää tietoa rodun terveystilanteesta Suomessa. Tietoa tarvitaan muun muassa käynnissä olevaa jalostuksen tavoiteohjelman päivitystä varten. Kyselyn pohjalta on tarkoitus myös koostaa materiaalia niin rodun kasvattajien ja harrastajien kuin rotua harkitsevien käyttöön.

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa terveystilannetta yleisellä tasolla eikä kyselyn tarkoituksena ole yksilöidä koiria vastausten perusteella, ellei koiran omistaja niin kyselyyn vastatessaan halua. Koiran rekisterinimen ilmoittaminen kyselyssä on vapaaehtoista. Koiran omistajan yhteystietoja kuitenkin pyydetään kyselyn lopuksi, jotta jalostustoimikunta voi tarvittaessa pyytää lisätietoja tai tiedottaa omistajia tarkemmin, mikäli terveyskyselyyn saadut vastaukset kokonaisuutena antavat siihen aihetta esimerkiksi jonkin rodussa yleistyneen vian tai sairauden osalta.

Tieto terveistä, oireettomista koirista on yhtä tärkeää ja arvokasta kuin tieto sairaista, oireilevista koirista. Siksi kyselyyn toivotaan vastauksia kaikista tanskalais-ruotsalaisista pihakoirista riippumatta siitä, onko niillä terveysongelmia vai ei.

Kennelliiton jalostustietojärjestelmään kirjattavat viralliset terveystutkimukset kattavat vain pienen osan terveyden osa-alueista, ja yhdistyksen terveyskysely keskittyykin nyt niihin terveyden osa-alueisiin, joista tilastoitua ja yhteen koottua, ajantasaista tietoa ei ole rodusta muuten saatavilla.

Puheissa tanskalais-ruotsalaista pihakoiraa pidetään keskimääräistä terveempänä rotuna moneen muuhun verrattuna, mutta meillä ei kuitenkaan ole tämän väitteen perustaksi kovinkaan paljon faktoja käsissämme. Perimätietoon, mielipiteisiin tai olettamuksiin perustuva käsitys rodun terveystilanteesta johtaa helposti väärille urille, joten terveystilanteen tarkempi selvittäminen on perusteltua.

Rodun monimuotoisuuden ylläpitäminen ja jalostuksessa edistyminen on mahdollista silloin, kun kaikki me tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran omistajat kannamme yhdessä kortemme kekoon rodun hyväksi. Vain kattavien tilastojen valossa voimme tehdä johtopäätöksiä rotumme terveystilanteesta sekä puuttua rodun kannalta olennaisten sairauksien ja vikojen yleistymisen ehkäisemiseen. Tilastojen pohjalta voidaan tehdä jatkossa vielä entistä paremmin rodun jalostusta palvelevia ja ohjaavia toimenpiteitä. Parhaimmassa tapauksessa saamme koottua kattavan tilaston rodun terveydestä ja voimme yhdessä ylpeinä kertoa, kuinka terve rotu meillä tosiasiassa on.

Norjassa rekisteröitiin vuosien 2006 - 2015 aikana yhteensä noin 1800 tanskalais-ruotsalaista pihakoiraa, ja Norjan rotuyhdistyksen toteuttamaan vastaavaan terveyskyselyyn saatiin lähes 750 vastausta. Terveyskyselyyn vastanneiden osuus suhteessa rekisteröityihin koiriin oli siis yli 40 %. Suomessa oli toukokuun 2019 alkuun mennessä rekisteröity yhteensä 1645 tanskalais-ruotsalaista pihakoiraa eli lähes tulkoon vastaava määrä kuin Norjassa 10 vuoden aikana. - Ottaisimmeko siis yhteiseksi tavoitteeksi saada 700 vastausta kyselyyn?

TERVEYSKYSELYYN TÄSTÄ

TERVEYSKYSELYYN TÄSTÄ (MOBIILIVERSIO)