Lisääntymiseen liittyvät ongelmat

Yhdistyksen kasvattajalistan kasvattajille tehdyn kyselyn perusteella tanskalais-ruotsalaisella pihakoiralla tavataan vain harvoin astumisvaikeuksia, ja astutukset sujuvatkin luonnollisesti ilman apua. Tarvittaessa koiria voidaan pitää kiinni ja tukea, kun ne ovat nalkissa. Joskus astumisvaikeudet johtuvat kokemattomasta uroksesta, ja on myös tiedossa tapaus, jossa narttu ja uros eivät ole jääneet nalkkiin. Tanskalais-ruotsalainen pihakoira myös tiinehtyy yleensä ilman suurempia vaikeuksia. On kuitenkin tiedossa narttuja, jotka eivät ole tiinehtyneet useista astumiskerroista huolimatta tai astutus ei ole onnistunut lainkaan. Tavallisimpia syitä tiinehtymättömyyteen ovat liian aikainen tai myöhäinen astumisajankohta.

Pääsääntöisesti pihakoiran pentueet syntyvät luonnollisesti ilman apua. Pienikokoisen pentueen synnytyksissä ongelmia voi aiheuttaa pentujen suuri koko, minkä vuoksi ne ovat vaarassa juuttua synnytyskanavaan ja niitä joudutaan kevyesti vetämällä auttamaan ulos. Keisarinleikkauksiin on jouduttu turvautumaan harvoin tapauksissa, joissa pennut ovat olleet virheasennossa, suurikokoisia tai nartulla on polttoheikkoutta.

Tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran keskimääräinen pentuekoko on neljä pentua. Isoille pentueille saatetaan joutua antamaan lisämaitoa. Pihakoira on usein hyvin hoivaviettinen eikä pentujen hoitamisessa yleensä ole ongelmia.

Yleisin kasvattajien kyselyssä ilmoittama pentukuolemien syy on juuttuminen synnytyskanavaan. Tämän lisäksi on ilmoitettu alle 5 vrk iässä tapahtuneista pentuekuolemista, jotka ovat johtuneet alikehittyneisyydestä tai siitä, että pentu ei ole syystä tai toisesta alkanut syömään.

Seuraavassa lyhyesti synnytyksessä tai ennen luovutusikää havaittuja vikoja ja epämuodostumia:

  • pennulla liian lyhyt alaleuka
  • pennulla vakava polvivika, lopetettu 5 viikon iässä
  • pennulla ollut syntyessään silmät auki ja kitalakihalkio
  • pentu syntynyt täysikasvuisena, mutta epämuodostuneena; takaraajat eivät olleet kehittyneet, pää oudonmuotoinen, osa suolista vatsapeitteiden ulkopuolella