Pentuopas-projekti

Tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran suosio rotuna on jatkanut viime vuosina kasvuaan. Tarve tiedon saannille, koulutukselle ja neuvonnalle on myös lisääntynyt, kun rodun pariin on tullut uusia harrastajia ja kasvattajia.

Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry:n tavoitteena on edistää puhdasrotuisten ja terveiden tanskalais-ruotsalaisten pihakoirien jalostusta sekä tehdä tanskalais-ruotsalaista pihakoirarotua tunnetuksi monin eri keinoin. Jalostussuositusten, jalostuksen tavoiteohjelman ja PEVISA-ohjelman lisäksi tiedottamisella, kouluttamisella sekä neuvonnalla on tässä tärkeä rooli. 

Vuonna 2022 tiedotusta, neuvontaa ja koulutusta suunnataan erityisesti pihakoiran pennusta haaveilevien sekä kasvattajien sekä kasvattajiksi aikovien suuntaan.

Maaliskuussa 2022 käynnistyy yhdistyksen pentuopas-projekti, jonka tarkoituksena on laatia rodulle kattava yleisopas pihakoirapennun ja sen omistajan yhteiselle alkutaipaleelle. 

Projekti käynnistyy lyhyillä kyselyillä, joilla kartoitetaan millaisia pentuoppaita tai vastaavia ohjeistuksia kasvattajat tällä hetkellä pentujen mukana antavat sekä millaisia kokemuksia ja odotuksia vastaavasti pihakoirapennunomistajilla pentuopasta kohtaan on. Samalla kartoitetaan kasvattajien halukkuutta ottaa osaa oppaan laadintaan.

Kyselyihin pääset vastaamaan alla olevista linkeistä. Kyselyt ovat avoinna 14.4.2022 asti.