Kennelliiton vakiosopimusluonnosten lausuntokierros

9.5.2019


Yhdistyksen jäsenillä, erityisesti rodun kasvattajilla on mahdollisuus kommentoida ja antaa lausuntonsa Kennelliiton vakiosopimuslomakeryhmän laatimia lomakeluonnoksia koiran kaupasta, sijoituksesta ja jalostusoikeuden luovutuksesta.

Yhdistyksen hallitus koostaa annettujen kommenttien pohjalta oman lausuntonsa ja toimittaa Kennelliitolle.

Lomakeluonnokset ovat nähtävillä Jäsenpalstalla ja niihin liityvät kommentit tulee jättää perjantaihin 17.5.2019 mennessä Jäsenpalstan keskustelupalstalla, jonne on avattu omat keskusteluketjunsa kullekin lomakkeelle.

Kennelliiton uutinen aiheesta.